طراحی و ساخت كانورتر توربين بادی 100 كيلووات برای ژنراتور سنكرون مغناطيس دائم

1401/06/30

اشتراک گذاری

نویسندگان:
-مجیدرضا صالحی علی آباد (مدیر واحد تحقیق و توسعه نیان الکترونیک)
-محمد یعقوبی (کارشناس تحقیق و توسعه نیان الکترونیک)


نام کنفرانس:
چهارمین کنفرانس انرژی بادی ایران


تاریخ و محل کنفرانس:
پژوهشگاه نیرو تهران - تیر 1395


دانلود مقاله