کاهش تولید گازهای گلخانه ای به واسطه استفاده از انرژی بادی و سیستم ذخیره ساز انرژی

1401/06/30

اشتراک گذاری

نویسندگان:

-جواد ریوندی (کارشناس تحقیق و توسعه نیان الکترونیک)
-علی مروجی (کارشناس تحقیق و توسعه نیان الکترونیک)


نام کنفرانس:
کنفرانس بین المللی مهندسی برق


تاریخ و محل کنفرانس:
دانشگاه تهران - اردیبهشت 1395

 


دانلود مقاله