تحقيق و توسعه (R&D)

واحد طراحي  R&D شركت نيان الكترونيك

   نظر به اينكه تداوم انرژي در سايت هاي مخابراتي از مهمترين الزامات و استانداردهاي عملكرد تجهيزات نيروي مخابراتي مي باشد. طراحي اين سيستم ها از پيچيده ترين شاخه هاي علوم كاربردي الكترونيك محسوب مي گردد.

 واحد تحقيق و توسعه (R&D) شركت نيان الكترونيك با بكارگيري نيروهاي متخصص و با استفاده از دانش فني روز دنيا ، با تمام توان براي برآورده نمودن نيازهاي بالفعل و بالقوه مشتريان ، محورهاي زير را در اولويت كاري برنامه خود دارد:

  •  انجام تحقيقات در جهت تشخيص و شناسايي نيازمنديهاي بازار و مشتريان

  • طراحي محصولات جديد با توجه به نيازمنديهاي شناسايي شده

  • ارتقا و توسعه سطح كيفي و عملكردي محصولات در راستاي افزايش رضايتمندي مشتريان

  • ايجاد تغييرات در مشخصات نرم افزاري و سخت افزاري محصولات به منظور تامين نيازهاي جديد مشتريان

  • تحقيقات در زمينه شناسايي فناوري هاي روز دنيا و تلاش در جهت بكارگيري آنها در طراحي محصولات جديد

  • تلاش مداوم در زمينه شناسايي و بكارگيري قطعات مناسب و با كيفيت منطبق با آخرين فناوري هاي روز دنيا

  • شناسايي و بكارگيري استانداردهاي فني و مديريتي مرتبط

  • توليد و نشر دانش فني در سازمان

  همچنين اين واحد موفق به كسب لوح كارگروه نمونه از وزارت كار و امور اجتماعي در سال 1388 و 1390 گرديده است.

درباره ما

     صفحه اصلي
     درباره ما
     محصولات
     پروژه هاي مخابراتي
     خدمات پس از فروش
     دستاوردها
     مشتريان ما
     ارتباط با ما
نقشه سايت