• Persianfa
  • Englishen
  • Russianru

مرکزآموزش جوارکارگاهی شرکت نیان الکترونیک افتتاح شد

1397/01/23

[ULTRAFAUNCTION0]

اشتراک گذاری

با حضورمعاون محترم وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی،   مرکزآموزش جوارکارگاهی شرکت نیان الکترونیک افتتاح شد.

🔸مرکز آموزش جوارکارگاهی شرکت نیان الکترونیک با حضور دکتر پاک سرشت، معاون محترم وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان فنی و حرفه ای کشور و جمعی از مقامات استانی و کشوری ،23 فروردین ماه 97 در شرکت نیان الکترونیک افتتاح شد.

 

🔸این مرکز با هدف استفاده حداکثری از تجهیزات پیشرفته و به روز صنعتی که ممکن است در سازمان های فنی و حرفه ای امکان فراهم سازی آنها نباشد و همچنین افزایش بهره وری در ارایه خدمات آموزشی و تربیت نیروهای متخصص و ماهر مورد نیاز صنایع الکترونیک و مخابراتی, افتتاح گردید که به واسطه حضوربخش خصوصی و تعهد به خروجی با کیفیت تر به رونق مهارت های تخصصی و دانش بنیان به شکل واقعی خود خواهد پرداخت و به تبع آن به ارتقا کیفیت و بهره وری بالاتر در صنعت استان منجرخواهد شد.

 

🔸شرکت نیان الکترونیک که خود به عنوان برترین شرکت دانش بنیان کشور شناخته شده است و در حال حاضر دانش روز دنیا و همچنین امکانات آموزشی تئوری و کارگاهی مجهزی در سطح استان و کشوررا دارد،  آموزش نیروی ماهر و متخصص در رشته های الکترونیک ، مکانیک، خدمات مهندسی و انرژی های تجدید پذیر را از ابتدای تیرماه سال جاری شروع خواهد کرد.