توليد الكترونيك

واحد توليد الكترونيك شركت نيان الكترونيك

   واحدهاي توليد الكترونيك شركت با بكارگيري روشهاي نوين ، مواد اوليه مرغوب، تجهيزات مناسب و استاندارد، استفاده از تجهيزات كنترل ESD ، ضمن برنامه ريزي دقيق و رعايت اصول كيفي در فرآيندهاي ساخت ،خط مشي خود را در توليد به هنگام و رعايت اصول استانداردهاي تضمين كيفيت بنا نهاده است، كه در اين راستا با ارتقاي سطح علمي و مهارتي پرسنل از طريق آموزشهاي مرتبط و افزايش بهره وري نيروي انساني توانسته است ضمن تحقق خط مشي فوق، محصولاتي را توليد نمايد كه قابل رقابت با محصولات مشابه در كلاس جهاني باشد.


          برخي از مراحل و ايستگاه هاي مهم كاري در فرآيند توليد الکترونيک

  • كنترل و بازرسي مواد اوليه قبل از انتقال به خط توليد به منظور حصول اطمينان از برآورده شدن الزامات فني مرتبط (CQC)
  • كنترل و بازرسي حين فرآيند براي صحه گذاري عمليات توليد منطبق با روشها و دستورالعملهاي كاري و رعايت اصول استاندارد IPC
  • بازرسي و كنترل الكتريكي كليه محصولات در جريان ساخت (كالاي نيمه ساخته) مطابق با استانداردهاي تدوين شده توسط تيم طراحي
  • انجام عمليات كاليبراسيون روي كليه محصولات منطبق با الزامات محصول
  • انجام عمليات جريان كشي و بررسي عملكرد بخش هاي قدرتي محصولات به صورت كامل و اطمينان از مناسب بودن عملكرد محصولات
  • انجام تستهاي نهايي روي محصولات تركيبي در فضاهاي شبيه سازي شده براساس شرايط مشتري و حصول اطمينان از برآورده شدن كليه الزامات محصول و مشتري(FQC)
  • رعايت استانداردهاي لازم در بسته بندي محصول

 


درباره ما

     صفحه اصلي
     درباره ما
     محصولات
     پروژه هاي مخابراتي
     خدمات پس از فروش
     دستاوردها
     مشتريان ما
     ارتباط با ما
نقشه سايت