شرکت تولیدی و صنعتی نیان الکترونیک بـه عنــوان اوليــن شـركـت دانـش بنيـان در زمـينــه پـــاورالكتــرونيــك در ايــران بــا سابـقه22 سـال فـعاليـت در صـدد است تــا از ايــده هــاي خـلاقـانـه در زمينــه طراحـي مبـدل هـاي الـكتـرونيـك قــدرت حـمـايـت نـمايد.بـديــن منــظور، چـالشـي بـا موضـوع طـراحـي مبـدل الكـتــرونيـك قـدرت را به صورت سالانه بـرنـامه ريـزي نموده است تـا در راستـاي تـوسعـه هـرچه بيشتـر مبــاحث الكترونيك قدرت گـام بـردارد.

اهداف
 • شنــاسـایـی و حـمایـت از استـــعداد هــا و ایــده هـــای بـــرتـــر
 • شنــاســایــی و در اخــتیـــار گــذاشتــن فرصت شغلی بــه استـعدادهـاي جوان
 • ایجـــاد انـگیــزه و نــشـاط در نیــروهــای فنی و مهندسی و فـارغ التـحصيلان نخبـه

موضوع

طراحـی و ساخـت مبـدل الكترونيـك قـدرت

دامنه گسترش

دانـشجـویـان و فــارغ التــحصیـلان مقـاطـع کــاردانــی، کـارشنــاســی، کــارشنــاســی ارشــد و دکتــری در کلیــه گـرایــش هـای مهنــدسی بــرق در سـراسـر ایــران، بـه صورت انــفرادي و يــا گــروهــي (حــداكثــر تـــعداد نـــفرات در يــك گــروه 3 نــفر مي بــاشد).

محـــدوده جغــرافیــایی، زمـــان و مکــان برگزاری

شرکت کنندگان از سراسر ایران به صورت آنلاین امکان شرکت در چالش را خواهند داشت.

نحوه شرکت در چالش و تاریخ های مهم

تاریخ شرح مرحله
هر ساله از اول دیماه همان سال تا سی ویکم فروردین سال بعد اقدام نسبت به تکمیل فرم مقدماتی شرکت در چالش از طریق دریافت صورت مسئله
طی چند روز آینده صورت مسئله بارگذاری میگردد
1
هر ساله تا سی و یکم اردیبهشت ارائه طرح از طریق ثبت در سایت 2
هر ساله تا سی و یکم خرداد اعلام نتیجه داوری مرحله مقدماتی و مشخص شدن راه یافتگان از طریق سایت 3
هر ساله تا پانزدهم تیر مراجعه به سایت نیان الکترونیک و اقدام نسبت به تکمیل فرم درخواست حمایت مالی جهت ساخت طرح در خصوص منتخبین مرحله مقدماتی 4
هر ساله تا سی ام مهر ارائه نمونه ساخته شده در مهلت مقرر به هیئات داوران 5
هر ساله تا سی ام آذر اعلام نتایج داوری مرحله نهایی و مشخص شدن طرح برگذیده بصورت حضوری در مراسم اختتامیه و اهدای جوائز 6


جــوایـز برگزيدگان
 • بـه ده مـورد از طــرح هــای را ه پیدا کرده بـه مــرحلـه نـهایــی، هـزینـه پیــاده ســازی یــا قــطعات تــعلـق میــگیــرد.
 • بــه ســـه طـــرح ارائـــه شـــده بــــرتـــر 10عــدد سكـه طـلا تـعلـق خـواهـد گــرفت (طرح اول 5 عدد سكه طلا، طرح دوم 3عدد سكه طلا و طرح سوم 2عدد سكه طلا)
 • در اختيــار گـذاشتــن فـرصـت شـغلــي

معرفي مختـصري از گـروه صنـعتـي نيــان
  گـروه صنـعتــي نيــان شـامـل واحدهـا ي‌نيـان الـكتــرونيــك،‌ نيــان بــاتــري، نـيـان فلـــز، نيــان انــرژي و خـدمــات مهنــدســي نيـــان مـي بــاشـد كــه فـعـاليـت آن هــا در زمينــه طـراحي و تـوليــد مبـدل هــاي انـرژي، منـابـع تغذيـه مخـابــراتــي، كانـورتـرهــاي نيــروگـاه ‌هاي بادي،‌اينـورترهـاي خـورشيدي، كـنتـرلـر مـوتــورهـاي آسـانـسور و صنـــايـع وابـستـه بــوده و درحـال حـاضــر بـيــش از87% نيـاز بـازار مخـابـرات كشــور و منــابــع تـــغـذيه مخـابـراتــي را تـاميــن مـي نــمايـد.
ارتباط بـا مجــري بـرگــزاري
  آدرس : مشهد / شهرك صنعتي تــوس / بلوار انديشه / انديشه 4 / شماره 218 / شركت نيان الكترونيك
  تلفن هاي تماس : (50 خـط ) 35414111 -051 فكس : 35413614 -051

     صفحه اصلي
     درباره ما
     محصولات
     پروژه هاي مخابراتي
     خدمات پس از فروش
     دستاوردها
     مشتريان ما
     ارتباط با ما
نقشه سايت