• Persianfa
  • Englishen
  • Russianru

سخنرانی مهندس چمنیان در پنجمین همایش دانشگاه، تکنولوژی و توسعه ملی

1397/12/04

[ULTRAFAUNCTION0]

اشتراک گذاری

سخنرانی مهندس چمنیان در پنجمین همایش دانشگاه، تکنولوژی و توسعه ملی

🔸همایش دانشگاه، تکنولوژی و توسعه ملی در چهارم اسفند ماه 97 به مناسبت روز مهندس در دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد. دراین همایش مهندس چمنیان مدیر عامل شرکت نیان الکترونیک در سخنرانی خود ضمن بازگویی تجربیات در زمینه کارآفرینی به نمونه های عینی و تجاری شده ساخت محصول دانش محور و توسعه کسب و کار دانش بنیان پرداخت.
وی در ادامه با نگاهی تازه، ارزش ها و رفتارهای افراد موثر در جامعه را برای دانشجویان رشته مهندسی این دانشگاه طرح نمود.

🔹در پایان مراسم تعدادی از صنعتگران این شهر به گفتمان صمیمانه در حوزه انتخابات اتاق بازرگانی پرداخته و انتظارات و چالش های کنونی را به نامزد نهمین دوره از انتخابات اتاق بازرگانی خراسان انتقال دادند که برخی از آنها درخواست اصلاح قوانینی که مانع رشد تولید و تهیه مواد اولیه شده و همچنین اهمیت ویژه به شهرستان های کوچک و بررسی مشکلات آنها بود.

گفتنی است که مهندس چمنیان به همراه ائتلاف اتاق تصمیم ساز کاندیدای نهمین دوره از انتخابات هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی شده است.